O spoločnosti

Spoločnosť Projektové služby, s.r.o. je konzultačnou spoločnosťou pôsobiacou na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti pôdohospodárstva, rozvoja vidieka a rybného hospodárstva. Spoločnosť sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti projektového riadenia, hodnotenia programov EÚ, vzdelávania a prípravy investičných projektov a projektov spolupráce.

Tel.: +421 2 20921205
Mobil.: +421 905 585 110
Email: office@pseu.sk